top of page

INNOITEAM VÄLKOMNAR DIG 

 Du som är engagerad inom IoT forskning och teknologi

VÅR BAKGRUND

Vi är glada att meddela starten på InnoITeam-projektet finansierat av EU:s Horizon 2020 forskning och innovationsprogram koordinerat av Kaunas tekniska universitet.

 

Den första fasen av projektet kommer att löpa från September 2017 till Augusti 2018 där en omfattande affärsplan för inrättandet av ett nytt litauiskt kunskapscentrum för IoT inom forskning och teknologi kommer att utarbetas.

 

Detta kunskapscentrum kommer att skapas av ett konsortium bestående av fem framgångsrika partners - tre från Litauen och två från Sverige:

● Kaunas tekniska universitet (Koordinator)

● Vilnius Gediminas tekniska universitet

● Valstybes Imone Registru Centras

● Linköping universitet

● RISE Interactive Institute AB

internet_of_things.jpg

MÅL / UPPDRAG / VISION

att bli ett ledande och självförsörjande kunskapscentrum i Östersjöområdet genom nyttjandet av kunskap, erfarenheter och resurser från dess deltagande nationella institutioner och avancerade partners inom IoT för Smart Living Systems. Detta kommer att uppnås genom uttalade forsknings- och innovations områden:

 1. Användargränssnitt och interaktionsdesignsmetoder för smarta miljöer baserade på IoT;

 2. Aspekter av cybersäkerhet inom smarta miljöer baserat på IoT;

 3. Dataanalys och visualiseringsmetoder för IoT-miljöer rika på data;

 4. Kognitiva IoT-tekniker för smarta hem och miljöer.

vara ansvarig för att implementera och distribuera vetenskaplig kunskap inom IoT-området:

 1. att förse  Östersjöområdet med internationellt och tvärvetenskapligt ledarskap;

 2. att skapa och överföra avancerad kunskap, teknik och integrerade lösningar för megatrenden som är IoT tillsammans med relaterade aktiviteter inom IKT-områden;

 3. att främja talanger ur en ny generation innovationsinriktade forskare och yrkesverksamma;

 4. att främja vanliga företags och hushålls vidare deltagande inom IT-sektorn.

på lång sikt:

 1. att bli den ledande leverantören av innovativ teknik för IoT och Big Data för att förbättra de växande tekniska, personliga och industriella behoven i Europa;

 2. att konsolidera forskning och utveckling, utbildning och träning samt nätverk och marknadsföring av resursaktiviteter inom informations- och kommunikationsteknik (IKT); 

 3. att samordna, integrera och stödja forskningshöjd och innovationsutveckling i Litauen, Östersjöområdet och Europa;

 4. att stödja forskare, akademiker, industripartners och entreprenörer inom IKT-området, i synnerhet inom IoT, för att utveckla innovationer fördelaktiga för Litauens samhälle, ekonomi och vidare.

NYHETER

ESOF 2018 (EuroScience Open Forum)

July 09, 2018

InnoITeam Centre of Excellence was presented in ESOF 2018 (EuroScience Open Forum) which was held on Toulouse, France, from 9 till 14 July 2018.

​EuroScience Open Forum 2018 is dedicated to scientific research and innovation and offers a unique framework for interaction and debate for scientists, innovators, policy makers, business people and the general public. 

The link to the conference can be found here: https://www.esof.eu/en/

The World Conference on Intellectual Capital for Communities (14th Edition) „Safe and ethical cyberspace, digital assets and risk: How to assess the intangible impacts of a growing phenomenon?“

June 13, 2018

Organised by the European Chair on Intellectual Capital, the University Paris-Sud and UNESCO‘s Intergovernmental Information for All programme (IFAP), June 14, 15.

The InnoITeam was introduced at the World Conference on Intellectual Capital for Communities UNESCO headquarters, Paris. The ongoing initiative to establish IoT Centre of Excellence attracted interest from European policy makers and academics as important for the Baltic Sea region. In order to achieve the best results Europe has a goal to integrate such Centres of Excellence into the joint European infrastructures.

Issues of the impact of transformational technologies on the development of society as well as increasing risks of cybersecurity, big data management, tendencies of platformisation and similar were in the spotlight among the key topics discussed at the conference.
 

1 / 1

Please reload

KONTAKTA OSS

K. Barsauskas 59
51423 Kaunas, Litauen

 • facebook
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon
ktu_santakos_slenis_3.jpg

Your details were sent successfully!

bottom of page