top of page

INNOITEAM 

Daiktų interneto mokslo ir inovacijų kompetencijos centras

TIKSLAS / MISIJA / VIZIJA

tapti pirmaujančiu ir savarankišku kompetencijos centru Baltijos jūros regione, panaudojant projekte dalyvaujančių Lietuvos institucijų ir partnerių sukauptas žinias, patirtį ir išteklius, nukreiptus į IKT, skirtas Sumanioms Aplinkos Sistemoms. Tikslui pasiekti bus koncentruojamasi į šias mokslinių tyrimų ir inovacijų temas:

 1. Daiktų interneto technologijomis grįstų interaktyviųjų sąsajų su vartotoju Sumanioje Aplinkoje kūrimas.

 2. Sprendimai kibernetiniam saugumui užtikrinti daiktų interneto sistemose.

 3. Su daiktų internetu sietinų didelių duomenų srautų analizės ir vizualizavimo sprendimai.

 4. Atpažinimo technologijos išmaniųjų namų daiktų interneto sistemose.

kaupti ir skleisti naujas mokslo žinias daiktų interneto srityje:

 1. Tapti tarptautinio lygmens tarpdalykinės srities lyderiais Baltijos jūros regione.

 2. Kurti ir perduoti pažangias technologijas, naujas žinias ir integruotą daiktų interneto taikymą aktualiose bei perspektyviose IRT vystymosi kryptyse.

 3. Puoselėti naujos kartos į inovacijas orientuotų mokslininkų ir specialistų talentus.

 4. Įsitraukti ir skatinti reikiamų teisės aktų priėmimą IT sektoriuje, aktualių namų ūkiams ir verslui.

ilgalaikė:

 1. Tapti lyderiaujančiais inovatyvių IKT ir didelio kiekio duomenų analizės technologijų kūrėjais, orientuotais į augančius vartotojų ir pramonės poreikius Europoje

 2. Sutelkti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, švietimą ir mokymą, viešinimą ir sklaidą apie  informacines ir ryšių technologijas.

 3. Koordinuoti, integruoti ir skatinti mokslines kompetencijas ir inovacijų kūrimą Lietuvoje, Baltijos jūros regione ir Europoje.

 4. Remti IRT srityje dirbančius mokslininkus, akademinius darbuotojus, pramonės atstovus ir verslo partnerius, orientuotus į daiktų internetą bei kuriančius visuomenei ir ekonominiu požiūriu svarbias Lietuvai ir užsieniui inovacijas.

MŪSŲ PATIRTIS

Džiaugiamės galėdami jums pristatyti „InnoITeam“ projektą, finansuojamą pagal Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“. Projekto koordinatorius - Kauno technologijos universitetas.

 

Pirmasis šio projekto etapas pradėtas 2017 m. rugsėjo mėn. ir tęsis iki 2018 m. rugpjūčio mėn. Pirmojo etapo metu bus parengtas išsamus verslo planas, skirtas įsteigti naują Daiktų interneto mokslo ir technologijų kompetencijos centrą Lietuvoje. 

 

 

„InnoITeam“ kompetencijos centro konsorciumą sudarys trys partneriai iš Lietuvos ir du iš Švedijos:

 

● Kauno Technologijos Universitetas (Koordinatorius)

● Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas

● Valstybes Imone Registru Centras

● Linčiopingo universitetas

● RISE interaktyvių tyrimų institutas

internet_of_things.jpg

NAUJIENOS

ESOF 2018 (EuroScience Open Forum)

July 09, 2018

InnoITeam Centre of Excellence was presented in ESOF 2018 (EuroScience Open Forum) which was held on Toulouse, France, from 9 till 14 July 2018.

​EuroScience Open Forum 2018 is dedicated to scientific research and innovation and offers a unique framework for interaction and debate for scientists, innovators, policy makers, business people and the general public. 

The link to the conference can be found here: https://www.esof.eu/en/

14-oji Pasaulinė bendruomenių intelektinio kapitalo konferencija “Saugi ir etiška kibernetinė erdvė, skaitmeniniai ištekliai ir rizika: Kaip įvertinti nematerialių veiksnių poveikį augant reiškinio aktualumui?”

June 13, 2018

Organizatoriai: Europos intelektinio kapitalo komitetas, Pietų Paryžiaus universitetas ir UNESCO tarpvyriausybinė programa “Informacija visiems” (IFAP), Birželio 14-15 d.

Kuriamas InnoITeam daiktų interneto technologijų kompetencijos centras buvo pristatytas Pasaulinėje bendruomenių intelektinio kapitalo konferencijoje Paryžiuje. Ši Baltijos jūros regiono iniciatyva susilaukė Europos politikų ir akademikų dėmesio ir buvo įvertinta kaip reikšminga regionui. Tokių kompetencijos centrų vystymo ir įtinklinimo keliu Europa siekia koncentruoti ir suvienyti aukščiausio lygio kompetencijas vystymosi proveržiui užtikrinti.

Konferencijoje vyravo pranešimų temos, nukreiptos į  Europos mokslo investicijų efektyvinimą, technologinių pokyčių poveikį visuomenei, visuomenės saugumą, rizikų valdymą, duomenų analitiką, platformų integraciją, kompetencijų sinergizavimą ir pan.
 

1 / 1

Please reload

SUSISIEKIME

K. Baršausko g. 59
51423 Kaunas, Lietuva

 • facebook
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon
ktu_santakos_slenis_3.jpg

Your details were sent successfully!

bottom of page